نی نی جونم پس کی میایی تو دلم نفس مامانی؟؟؟؟؟؟؟؟

خوشمزه ی من این وبلاگ و قبل از این که حتی بیایی تو دلم دارم میسازم که بدونی از قبل از این که حتی به وجود بیایی عاشقتم لواشک ماما نی....

محرم حسینی رو بهت تسلیت میگم خوشمزه ی من....

1